Måleteknikk

Måleverktøyene fra Bosch er svært nøyaktige og enkle å bruke. Robustheten garanterer nøyaktige resultater med de digitale måleverktøyene også i hverdagen på byggeplassen – enten det gjelder nivellering, måling av avstander, vinkler og helninger eller ved lokalisering av forskjellige materialer og ledninger.

Produktdetaljer

Batteridrevne inspeksjonskameraer

GIC 120 C
Produktdetaljer

Måleteknikk

GTC 400 C
Produktdetaljer

Måleteknikk

GCL 2-50 CG
Produktdetaljer

Linjelaser

GLL 3-80 C
Produktdetaljer

Linjelaser

GLL 3-80 CG
Produktdetaljer

Måleteknikk

GCL 2-50 C
Produktdetaljer

Måleteknikk

GIS 1000 C
Produktdetaljer