GIS 1000 C Professional

Точно измерване и лесно документиране на температури и влажност


Създаден за използване в занаятчийството и индустрията Благодарение на вградената камера измерените стойности се показват директно в съответеното изображение. При това стойностите могат да се прехвърлят на смартфон, таблет или настолен компютър.

Търсене на дистрибутори

Видео за продукта

Компактно обяснение на функциите на термодетектора

Области на приложение на термодетектора GIS 1000 C Professional

Създаден за използване в отоплителна, вентилационна и климатична техника (ОВК), санитария, електрическа част, оформяне на стени и подове или в индустрията. Вижте GIS 1000 C Professional в различните области на приложение

Предимства и функции с един поглед

С термодетектора GIS 1000 C Professional измервате температури на повърхността между -40°C и +1000°C – лесно и безконтактно.

 • Вградена камера за непосредствено документиране на измерените стойности в една фигура
 • Свързаност - през Bluetooth® измерените стойности могат да се предават директно от мястото на смартфон и след това да се изпратят по електронната поща
 • Бързо аклиматизиращ се датчик за точни измервания на температурата на помещението и относителната влажност на въздуха
 • Лесен потребителски интерфейс за интуитивно обслужване
 • Два захранващи източника: работа както с 10,8 V-LI акумулатор, така и със стандартни алкалинови батерии
 • Ярък светодиод за по-добри снимки на камерата при трудни светлинни условия

Преглед на техническите данни

С термодетектора Bosch GIS 1000 C Professional измервате температури на повърхността между -40°C и +1000°C – лесно и безконтактно.

Ръководство за експлоатация (PDF, 38 MB)

Измервателен обхват -40°C … +1000°C
Точност на измерване IR ±1,0°C
Оптика (съотношение
измервано разстояние : измервано петно)
50:1
Резолюция 0,1°C
Точност на измерване
относителна влажност на въздуха
± 2 %
Лазерен диод Клас на лазера 2, 635 nm
Електрозахранване и
продължителност на работа
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Памет за изображения (брой изображения) > 200
Вид памет вътрешна памет
Формат на файл JPEG

Закупуване на GIS 1000 C Professional

Поръчайте GIS 1000 C Professional и се убедете сами в неговите многостранни области на приложение.

Търсене на дистрибутори

Често задавани въпроси GIS 1000 C Professional

Винаги се измерва кръгова повърхност, която се намират в рамките на двете лазерни точки. Средната температура във вътрешността на тази повърхност се показва като измерена стойност на дисплея. Допълнително към температурата на повърхността инструментът може да установи относителната влажност на въздуха, както и температурата на околната среда.

Колкото по-малко е разстоянието до обекта на измерване, толкова по-точно е измерването. При по-голямо разстояние резултатите от измерването може да са неточни, напр. поради висока влажност на въздуха, която може да повлияе на резултата.

За да постигнете възможно най-добър резултат, настройте на инструмента материала за измерване (степен на излъчване). Най-често използваните материали са вече предварително настроени в GIS 1000 C Professional. Може обаче също да се въведат дефинирани от потребителя стойности.

При трудни условия за измерване (напр. измерване във вътрешността на вентилационна инсталация) може да се свърже също външен датчик за измерване. Инструментът разполага с връзка тип K. Веднага щом датчикът е свързан, инструментът го разпознава и стойността на датчика се показва на дисплея.

Малкият датчик между спусъка и инфрачервения отвор за измерване измерва точно относителната влажност на въздуха, както и температура на околната среда. Измерените стойности могат да се използват за различни приложения:

 • Режим термомостове: Тук се сравняват измерената температура на повърхността с температурата на околната среда, с това напр. могат да се открият дефектни изолации. Това се изобразява върху цветна скала и помага на потребителя при тълкуването на резултатите
 • Режим точка на оросяване: С температурата на околната среда и влажността на въздуха инструментът може да изчисли точката на оросяване. Ако измерената температура на повърхността се приближава до тази стойност, тогава инструментът я показва върху скалата за тълкуване.

Измерването започва веднага, щом се натисне спусъкът и завършва с отпускането на спусъка.

С термовизионна камера се измерва температурното разпределение на по-голяма повърхност. Хиляди измервателни точки се събират в едно изображение и при това предоставят бърз преглед през критичните места. Той помага например при бързото откриване на проблем при повърхности, върху които трябва да се открият температурните разлики.

При точковото измерване с GIS 1000 C Professional се измерва точно температурата на повърхността на малка зона. Допълнително може (според приложението и необходимостта) да се измерят също относителната влажност на въздуха и температурата на околната среда. Затова GIS 1000 C Professional е подходящ за точни и многостранни измервания. Той помага при подробния анализ на малки повърхности и измервания точка по точка.

Описание: Става въпрос за съотношението на разстоянието на измервателния уред до обекта на измерване и диаметъра на измервателния обхват.

Характеристики: Колкото по-близо стои потребителят с инструмента до обекта на измерване, толкова по-малък е измервателният обхват и толкова по-точно е измерването.

С по-голямото разстояние до обекта на измерване се увеличава и измереният обхват (конусовиден принцип на измерване), т.е. показаната температура се изчислява на по-голяма повърхност.

Указание: За да постигнете точни измерени стойности, обектът на измерване трябва да е най-малко толкова голям, колкото е разстоянието на двете лазерни точки.

Често задавани въпроси

Да, всеки вариант съдържа такъв сертификат в ръководството за експлоатация, който потвърждава, че инструментът работи в рамките на спецификациите на ръководството за експлоатация.

Да, инструментът може да се обслужи и пренастрои в сервизен център, за да е готов за работа отново в рамките на предварително определените спецификации. Потребителят получава сертификат за калибриране като удостоверение. За да научите, дали тази услуга се предлага и във Вашия регион, моля да се свържете с Вашия местен сервизен център на Bosch.

Да, потребителят може да се свърже със своя сервизен център и да поиска калибриране. Потребителят получава сертификат за калибриране като удостоверение. За да научите, дали тази услуга се предлага и във Вашия регион, моля да се свържете с Вашия местен сервизен център на Bosch.

Приложението Measuring Master може да се изтегли от магазина за приложения Apple App Store и Google Play Store.

Приложението се предлага само за таблети с Android и iOS и смартфони. Не се поддържат други операционни системи. Поддържани устройства с Android: работещи с Bluetooth® смартфони и таблети от Android 4.3. Поддържани устройства с iOS: iPhone (от 4S), iPad (от 3-то пок.), iPad Air (от 1-во пок.), iPad mini (от 1-во пок.).

Проектите се запаметяват на смартфона/таблета, на който са били създадени и не могат да се приемат на други устройства.

Да, Вашите данни се запазват при актуализиране на софтуера.

Запаметените съдържания принципно се запазват. За по-сигурно преди актуализация на софтуерната версия, запаметете проектите на Вашия лаптоп/персонален компютър, като ги „Споделите" и препратите като PDF, респ. Excel файл на Вашия е-mail адрес.

В „Настройки“ → „Език“ можете да проверите на кои езици се предлага приложението.

export icon Експортиране

settings iconНастройки

bluetooth icon Изграждане на Bluetooth® връзка

Уверете се със сигурност, че на Вашия измервателен уред и смартфон/таблет е активиран Bluetooth® и уредите се намират в радиус на действие. В приложението можете след това под bluetooth iconда изградите Bluetooth® връзка между измервателния уред и смартфона/таблета. Моля обърнете внимание, че връзката трябва да се изгражда винаги през приложението, не през менюто с настройки на Вашия смартфон/таблет.

За да прехвърлите измерени стойности от Вашия GLM на Вашия компютър, препоръчваме нашия софтуер GLM Transfer, който се предлага за изтегляне безплатно. Изображенията от измерването на GIS могат да се прехвърлят чрез USB на персоналния компютър.

Не. Можете да използвате максимално един измервателен уред. Проверете предварително дали на GLM/GIS и смартфон/таблет е активиран Bluetooth® и дали двата уреда се намират в радиус на действие. Алтернативно можете да отворите избрания уред чрез bluetooth icon.

В зависимост от съществуващите условия (препятствия, слънчево облъчване и т.н.) между Вашия смартфон/таблет и измервателния уред е възможна връзка до прибл. 10 m.

Ако уредът вече е бил свързан с приложението,при повторно свързване се разпознава автоматично, ако приложението е отворено на смартфона/таблета, Bluetooth® е активиран на двата уреда и те се намират в радиус на действие.

a. Измервания с GIS 1000 C Professional (не се предлагат във всички страни)

Ако има съществуваща връзка между Вашия смартфон/таблет и GIS 1000 C Professional, измерените стойности могат да се добавят директно след настройване на точката на измерване чрез измерване с GIS 1000 C Professional, респ. чрез избиране на измерена стойност от галерията на инструмента. Ако не е избрана точка на измерване се появява прозорец за избор с опции за това, как можете да използвате измерените стойности. Алтернативно това може да се извърши чрез докосване и задържане на точката на измерване и след това избиране на опцията „Редактиране“. И в двата случая точката на измерване мига, ако може да се добави директно измерване.

Под messpunkt iconможете да добавите нова точка на измерване към Вашата снимка.

Под notizen iconможете да добавите или да извикате бележки към Вашия файл.

Под rueckgaengig icon можете да отменяте действия.

Под wiederherstellen icon можете да възстановявате отменени действия.

Под loeschen icon можете да изтривате отделни обекти.

Измерените стойности са съхранени в съответните точки на измерване, които са зададени. Ако сте причислили измерените стойности към измервателна точка, можете да отворите детайлите с върха на пръста върху измервателната точка.

Да, имате опцията да прехвърлите впоследствие измерени стойности в приложението. За да извършите това, настройте или изберете точка на измерване в приложението и след това отидете в галерията в GIS 1000 C Professional. Там изберете желаното измерване и го прехвърлете към избраната точка на измерване, като използвате бутона „Запамети“ на GIS 1000 C Professional.

Измерената температура на повърхността се показва в изображението, независимо от избрания режим. За да направите това, параметърът „Покажи температурни стойности в скицата“ трябва да е активиран в настройките.

Режимът на измерване трябва да се настрои директно на GIS 1000 C Professional. В зависимост от избрания режим, съответните измерени стойности се прехвърлят към приложението.

 • Umgebungstemperatur icon температура на околната среда
 • Oberflächentemperatur icon температура на повърхността
 • relative Luftfeuchtigkeit icon относителна влажност на въздуха
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon средна температура на повърхността
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon температурна разлика на температурата на повърхността спрямо температурата на помещението (термомост)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon избрана степен на излъчване за тази повърхност
 • Taupunkttemperatur icon температура на точката на оросяване
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon разлика между температурата на повърхността и температурата на точката на оросяване

Чрез докосване и задържане на точката на измерване имате опция за редактиране („Редактирай“ – точката на измерване мига), преместване („Премести“ – точката на измерване трепти) или изтриване („Изтрий“) на Вашата точка на измерване.

b. Floor plan - измерени стойности

Функцията „Подробни планове“ е подходяща за създаване на подробни на строителни планове. Освен това функцията Изглед на стена предлага възможността да се коригират отделно стени. Ъгли, врати, прозорци и контактни кутии могат да се вмъкнат и да се променят в размерите. Тук е възможно и добавяне на текстове и Audio бележки. Тази функция е особено подходяща за архитекти, строителни инженери, брокери на недвижими имоти, електроинженери и т.н.

Функцията „Quick Sketch“ дава възможност за създаване на скица на строителен план с 90°. Quick Sketch може да се конвертира в подробен план. След конвертиране „Quick Sketch“ е изтрита. Тази функция е особено подходяща за всички, които искат да добият бързо впечатление от строителния план, като например плочкаджии, проектанти на интериорен дизайн и т.н.

При съществуващата връзка на Вашия GLM със смартфон/таблет измерените стойности се прехвърлят автоматично в реално време. Чрез кликване на обекта(стена или линия) към този обект могат да се причислят или измерени стойности в реално време от измерването с GLM или запаметени измерени стойности от списъка с измерени стойности.

Вие можете да прегледате и приложите Вашите измерени стойности като изберете един елемент и в режима на въвеждане да преместите нагоре цифровото поле за ръчно въвеждане.

Запаметяват се максимално 50 измерени стойности обхващащи проекта.

c. Floor plan - площ за чертане и ъгли

Под стигате в режима за избор. Тук чрез изтегляне и отпускане можете да преместите елементи и да променяте техните характеристики.

В режима за чертане можете да чертаете линии, четириъгълници и полигони (многоъгълници).

Под можете да вмъкнете проходни отвори в плана.

Под можете да добавите линии за измерване към строителния план.

Бележки, снимки и списък със задачи можете да добавите под .

Под достигате до общия преглед.

Съществуващи планове можете да импортирате като снимка под функцията .

Под можете да отменяте действия.

Под можете да възстановявате отменени действия.

Под можете да изтривате отделни обекти.

Чрез кликване на една стена в режима на избор достигате в „Изглед на стена“. Под settings iconможете да изберете съответния елемент.

Под settings icon → разряди на десетични числа можете да настроите броя на разрядите след десетичната запетая. Приложението закръглява стойностите съответно от Вашия GLM.

Да. Приложението действа така, че да запази схемата на елементите. Ако схемата на елементите и измерените стойности са в противоречие едни спрямо други, измерената стойност се поставя в скоби и се показва в синьо. Показаните в черно стойности са калкулирани от програмата. Чрез функциите Lock (символ катинар) можете да блокирате стени, така че те да не се напасват автоматично.

Изберете режима за избор auswahlmodus icon, за да преместите отделни обекти.

Не. В момента могат да се преместват/изтриват само отделни обекти. Тази функция се поддържа със следващата актуализация.

Изберете режима индикация и докоснете средата на една стена, за да я изтеглите в желаното положение.

Не. Допълнително могат да се променят само дебелините на отделни стени.

Изберете в режима за чертане auswahlmodus icon. Докоснете една стена, изберете „Изглед на стена“, а след това „Изберете страна 1“ (вътрешна страна)/„Изберете страна 2“ (външна страна).

Не. Дебелината на стената може да се съгласува обхващайки проекта чрез settings icon. Индивидуално съгласуване на отделни стени може да се извърши в рамките на един проект чрез избор на съответната стена.

В режима за чертане приложението поддържа обичайния мащаб 1:50.

Актуално се поддържат обичайните формати за снимки (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Кликнете върху символа winkel icon и след това върху ъгъл, за да се покажат всички ъгли.

Под settings icon → „Ъгъл при 90°/45°“ можете да активирате/деактивирате определянето на ъглите.

Посочената от Вас стойност се показва на плана в сини скоби. За да не се променя схемата на елементите на помещението, не се извършва визуално напасване на ъгъла. Алтернативно ъглите могат да се променят в плана чрез ръчно напасване (изтегляне и отпускане).

Плановете се запаметяват автоматично.

За експортиране изберете проект → Данни за клиента и след това докоснете експортиране.

Можете да изпращате Вашите планове в PDF формат по електронна поща.

Мащабът динамично се съобразява с размера на хартията DIN A4.

Бюлетинът Power Tools

Веднага научавате кое е важно

С бюлетина за професионалисти винаги сте в течение на актуалното. Какво Ви очаква? Новости, бонуси и предложения, както и невероятни игри с награди