Obrada drva

Brušenje, piljenje, blanjanje, glodanje, uvrtanje vijaka – pri obradi drva ima puno posla. Uvijek je na raspolaganju pravi alat za svaku primjenu u paleti profesionalnih Bosch električnih alata za obradu drva.

Bušilice

GBM 23-2 E
Pojedinosti o proizvodu

Bušilice

GBM 32-4
Pojedinosti o proizvodu

Bušilice

GBM 13-2 RE
Pojedinosti o proizvodu

Bušilice

GBM 10 RE
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 1300
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 1600 RE
Pojedinosti o proizvodu

Bušilice

GBM 6 RE
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 19-2 RE
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 21-2 RCT
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 13 RE
Pojedinosti o proizvodu

Sustavi za bušenje dijamantnim krunama

GSB 162-2 RE
Pojedinosti o proizvodu

Bušilice

GBM 1600 RE
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 16 RE
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 19-2 REA
Pojedinosti o proizvodu

Udarne bušilice

GSB 21-2 RE
Pojedinosti o proizvodu

Blanje

GHO 6500
Pojedinosti o proizvodu

Pojedinosti o proizvodu

Pojedinosti o proizvodu

Pojedinosti o proizvodu

Pojedinosti o proizvodu

Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorski višenamjenski rotacijski alati

GRO 12V-35
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 18 V-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 18-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 120-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 1080-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 1800-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 1440-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GWI 12V-5
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 18 VE-EC
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 14,4 VE-EC
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 18-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 14,4-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 12V-20
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 14,4 VE-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 14,4 VE-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 18 VE-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 18 VE-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 14,4 V-EC FC2
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 18 V-EC FC2
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSB 18-2-LI Plus
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 18-2-LI Plus
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 14,4-2-LI Plus
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 14,4-2-LI Plus
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 10,8-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 12V-15
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 12V-15
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 14,4 V-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GSR 36 VE-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske udarne bušilice

GSB 36 VE-2-LI
Pojedinosti o proizvodu

Akumulatorske bušilice-izvijači

GWB 12V-10
Pojedinosti o proizvodu

Ravne brusilice

GGS 8 CE
Pojedinosti o proizvodu

Ravne brusilice

GGS 18 H
Pojedinosti o proizvodu

Ravne brusilice

GGS 8 SH